வள்ளுவன்

நான் தொலைக்காட்சியில் விரும்பிப்பார்க்கும் வெகுசில சினிமா சாரா  நிகழ்ச்சிகளில் “எங்கே பிராமணன்” தொடரும் ஒன்று. தொடரின் நடுவே சோ தரும் இந்துமதம் சார்ந்த விளக்கங்களும்,கீதையின் ஸ்லோகங்களும், புராணங்களிலிருந்து தரும் சுவையான கதைகளும் சோவின் மேதைமைக்குச் சான்றுகள்.

சென்ற வார Episodeல், ஒரு சில குறள்களை மேற்கோள் காட்டியும், வள்ளுவர் ஜைனன் என்ற வாதம் போலியானது, அவர் இந்துவே என்ற பொருளிலும் சோ பேசியது ஒளிபரப்பானது.

உலகியல் இனிமையாக நடைபெறவும்,ஒழுக்கம்,ஆசையை ஒழித்தல் போன்ற உலக தத்துவங்களை குறளின் மூலம் போதிக்கும் வள்ளுவன் இம்மதத்தைச் சார்ந்தவர் என்ற அடைப்புக்குள் கொண்டு வர முயல்வது தவறு என்றே தோன்றுகிறது.

ஏன் தவறு என்ற காரணங்களை முன்வைத்து,விவாதங்களை எதிர்நோக்கி,பதிலளித்து ஒரு Sumo Wrestling மேடையை உருவாக்குவதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை.இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அவ்வளவே.மாறாக, வள்ளுவனைப்பற்றி எழுதக்கிடைத்த சந்தர்ப்பமாக இதை எடுத்துக்கொள்வதே சரி என்று நினைக்கிறேன்.

வள்ளுவன் என்ற சொல்லுக்கு அரசனின் கட்டளையைப் பறையறைந்து அறிவிப்பவன் என்று பொருள். இதற்கும் வள்ளுவன் பெயருக்கும் சம்பந்தம் உள்ளதா அல்லது இது ஒரு Mere co-incidenceஆ என்பது ஆராய்ச்சிக்குரியது.

நான் வள்ளுவன்பால்  ஈடுபாடு கொள்ள முக்கிய காரணங்கள், உயர் கருத்துக்களை ஏழே வார்த்தைகளில் சொல்ல முடிந்த Communication Skill மற்றும் மொழியின் ஆளுமை.

”ஏதிலார் குற்றம்போல் தம்குற்றம் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மண்ணும் உயிர்க்கு” (குறள் 190)
என்ற அறத்துப்பால் குறளிலும்

“தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனாள் பவற்கு”  (குறள் 383)
என்ற பொருட்பால் குறளிலும்

“தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலர் தாமுடைய
நெஞ்சம் தமரல் வழி” (குறள் 1300)
என்ற இன்பத்துப்பால் குறளிலும் உள்ள கருத்து எந்நாட்டவர்க்கும்,எக்காலத்திற்கும் பொருந்தும் தன்மை வாய்ந்தவை.

வள்ளுவன் எந்த சமயத்தையும் தழுவாது எல்லா சமயத்துக்கும் பொருந்தும்படியே எழுதியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவேதான், திருக்குறள் பொதுமறை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இதையே, மாமூலர் திருவள்ளுவமாலையில் கீழ்க்கண்டவாறு சொல்கிறார்.

“ஒன்றே பொருளெனின் வேறென்ப வேறெனின்
அன்றென்ப ஆறு சமயத்தார்-நன்றென
எப்பா வலரும் இயைபவே வள்ளுவனார்
முப்பால் மொழிந்த மொழி”.

அதாவது, திருக்குறள் தமிழ்நாட்டிற்க்கு மட்டுமின்றி உலக முழுமைக்கும் பொருந்தும் என்ற பொருளில் பாடுகிறார் மாமூலர்.

உலகில் எந்த சமயத்துக்கும்,எந்த நாட்டினர்க்கும் பொருந்தும் கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய நூலை வள்ளுவன் இயற்றிய காரணத்துக்காகவே, பாரதி ‘வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கண்ட தமிழ்நாடு” என்று மார்தட்டுகின்றான்.

Advertisements

One Response to “வள்ளுவன்”

  1. panchabakesan Says:

    dear anna,

    I enjoyed reading this article. I like to suggest u that please quote the meaning of the thirukural beneath the lines so that it will be easy for understanding . Its really good.keep blogging.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: